Brug dine erfaringer til at gøre en forskel - bliv frivillig

Meld dig til som frivillig og være med til at lave gruppeforløb og følge andre, de dage, hvor det er svært at komme ud af døren alene.

For at blive frivillig, skal du på den ene eller anden måde have prøvet psykisk sårbarhed på egen krop, da grupperne handler om de erfaringer du og mange andre har med at komme videre efter en krise og skabe sig en god og meningsfuld hverdag.

Du kan blive frivillig i disse tre byer:

København
Fredericia
Helsingør

Projekt Håb og Selvbestemmelse i hverdagslivet

Projekt ”Håb og selvbestemmelse i hverdagslivet” skal metodeudvikle og dokumentere effekten af en civilsamfundsbaseret tidlig forbyggende peer-indsats rettet mod psykisk sårbare.

Indsatsen skal fremme mental sundhed og recovery, gennem gruppebaseret hjælp og støtte. Samtidig har samarbejdet til formål at styrke brobygning mellem kommune og civilsamfund.

 Projektet er støttet af VELUX FONDEN med 11. millioner kroner, og iværksat 1. august 2019.

Projektet gennemføres over tre år i samarbejde med kommunerne København, Helsingør og Fredericia.

Projektet indeholder en effektmåling af peer-indsatsen, der gennemføres af Forskningsenheden Psykiatrisk Center København.

Det indledende design af peer-indsatsen i projekt "Håb og Selvbestemmelse i hverdagslivet"

Hvad er udfordringen?

Antallet af danskere, der kæmper med psykiatriske problematikker og mentale sundhedsproblemer, er stigende.

Kommunernes Landsforening har registreret en vækst på ca. 80 pct. fra 2010 til 2016 i antallet af ydelser i kommunerne til især borgere med lettere problematikker. I samme periode er antallet af ambulante patienter i psykiatrien steget med knap 30 pct.

Der er behov for nytænkning i alle hjørner af vores samfund,  så vi sammen kan gribe flere mennesker, inden de udvikler alvorlige psykiske problemer. Vi har som civilsamfund et ansvar for, at omsætte de mange individuelle erfaringer med at hvad der gør en meningsfuld forskel i  hverdagen, til indsatser for psykisk sårbare. Derfor har vi en central rolle at spille.

Samtidig med, at der ses en bekymrende ændring i befolkningens mentale sundhed, er det fortsat ikke veldokumenteret, hvilke udfordringer og behov der er med til at skabe denne udvikling.

En væsentlig del af projektets forskningsindsats, handler derfor om at få en bedre forståelse af hvilke udfordringer og behov, der fylder i psykisk sårbares hverdag og medvirker til at skabe deres nuværende situation.

Samtidig mangler der randomiserede forsøg af høj kvalitet på peer-området, da effekten af peer-støtte ikke er fuldt belyst. Vi har gennem vores deltagelse i introduktionen af peer-støtte i Danmark , hvilket er en væsentlig barriere for at komme videre med peer-støtte i en dansk og international kontekst.

Hvordan forstår vi psykisk sårbarhed

Projekt ’Håb og selvbestemmelse i hverdagslivet’ henvender sig til psykisk sårbare, der er i en situation, hvor ens problemer kan være forbigående, eller kan udvikle sig til at blive mere eller mindre vedvarende problemer – afhængig af hvilken støtte og muligheder der er i hverdagen.

Vi anvender VIVE’s definition af psykisk sårbarhed, som betyder at man kan have både symptomer og fungere mindre godt i sin hverdag, uden at man skal betragtes som syg eller ude af stand til at fungere (se VIVEs definition).

Det betyder også at vi ikke ud fra fx en diagnose antager at vide noget om, hvorvidt man har lettere eller betydelige udfordringer i hverdagen.

For eksempel kan man godt have diagnosen ’skizofreni,’ der traditionelt betragtes som svær, men fungere godt i hverdagen. Omvendt kan man have en angstdiagnose, der betragtes som en lettere diagnose, men have meget vanskeligt ved at fungere i hverdagen, uden støtte fra andre.

[siden opdateres løbende]

2019 (C) Peer-Partnerskabet

Scroll til toppen